HK Funktionärer SHK:s Hundtest (beskrivare, testledare, figurant)

Alexander Okoro okoro@live.se 070-4869438 Figurant Jan-Lennart Andersson jan-lennart.andersson@sbbk.se 0768-814666 Beskrivare, testledare, fig Miriam Huttunen miriam.huttunen@hotmail.com 070-7231777 Figurant Angelica Yang angeliica.y@hotmail.com 070-7763581 Figurant vilande… Daniel Sieradzki daanko.s@hotmail.com 073-6002167 Figurant vilande… Annica Ahlberg- Valdna annica.ahlberg-valdna@comhem.se 0707-145070 vill … Läs mer

HK Utställningsfunktionärer (domare, ringsekreterare)

Carina Mann carina.mann@outlook.com 073-8557880 Domare Jessica Mann jessica.mann@bredband2.com 070-9571732 Ringsekreterare Lotta Beckman anncha0117@gmail.com 070-7915994 Ringsekreterare Marianne Brunnström marianne.brunnstroem@gmail.com 0768-184470 Domare, ringsekreterare Yvonne Jagersten jissayj@yahoo.com 070-1729171 Domare, ringsekreterare Jeanette Wandell jeanette@wandell.se 070-7617888 Ringsekreterare Vill – utbildn? … Läs mer

HK Spårprovfunktionärer (domare, provregistrator, lokalklubbsansvarig)

  Helena Djurheden djurhedens@gmail.com 070-6226144 Domare NY KLAR! Jan-Lennart Andersson jan-lennart.andersson@sbbk.se 0768-814666 Domare Kari Ljung kari.ljung@scania.com 070-6636800 Domare Kicki Samuelsson kicki.samuelsson@gmail.com 0730-341922 Domare, Provreg, LK-ansv Kirsten Johnson tysslinge@glocalnet.net 070-4532473 Domare Yvonne Jagersten jissayj@yahoo.com 070-1729171 Domare