GDPR för SHK Södertälje

En ny dataskyddsreform trädde i kraft den 2018-05-25.  Enkelt förklarat är det en lag som ger dig som privatperson större kontroll på vilka av dina personliga uppgifter vi i lokalklubben har och hur vi använder dem.

När du kontaktar oss med till exempel en anmälan till kurs, öppen träning och liknande arrangemang som kräver föranmälan så sparar vi lokalt endast ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress efter att arrangemanget är avslutat. Detta för att vi fortsatt ska kunna sända dig lokal information om vår verksamhet som du som medlem kan behöva ta del av. Övriga uppgifter som du meddelat oss (till exempel personnummer, adress, hundinfo osv) raderar vi i lokalklubben efter avslutat arrangemang. Medlemsinformation förvaras i Svenska Hundklubbens centrala medlemsregister som riksorganisationen ansvarar för. Där sparas namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, medlemskategori samt inträdesår som medlem. Vid avslutat medlemskap raderas uppgifterna.

Vi i lokalklubben lämnar ALDRIG ut uppgifter till tredje part utanför Svenska Hundklubbens riksorganisation annat än till vårt studieförbund Studiefrämjandet.  Här kan du läsa om Studiefrämjandets policy gällande hantering av personuppgifter. www.studieframjandet.se/om-oss/dina-personuppgifter/integritetspolicy/

Om du inte vill att vi i lokalklubben ska spara dina uppgifter enligt ovan (namn, e-post, och eller telefonnummer) vill vi att du meddelar oss via shk.sodertalje@gmail.com

Vill du nå oss utan att lämna namn och mailadress/telefonnummer så är du välkommen att ringa någon av de nummer som finns angivna på hemsidan, precis som tidigare. Man kan dock inte få svar utan att ha lämnat någon kontaktuppgift.

Administration av personuppgifter enligt nedan:
Kassören (pappersform och digitalform på dator-medlemsregister samt studierapporteringslistor). Terminsvis tills medlemsavgift är betald och uppgifter är överförda till huvudklubbens medlemsregister.

Ansvarig mot Studiefrämjandet (pappersform o digitalform på dator-studierapporteringslistor). Terminsvis tills kursdeltagare är inrapporterade till Studiefrämjandet och kurser är avslutade.

Kursledare/tränare (pappersform o digitalform på dator=studielistor). Terminsvis tills kurs är avslutad alt tills träning är avslutad för säsongen.

Anmälningsmottagare (pappersform o digitalform på dator=anmälningsblankett). Längst tre månader efter avslutat arrangemang.

Övriga personers fullständiga personuppgifter administreras hos Lokalklubben enligt nedan:

Anmälningsmottagare (pappersform o digitalform på dator=anmälningsblankett). Längst tre månader efter avslutat arrangemang.

GDPR-ansvarig för lokalklubben i Södertälje är ordföranden, Tommy Eriksson.

Fastställd 2018-12-10 efter beslut i lokalklubbstyrelsen