Södertälje protokoll

2020

2019

2019-01-08 styrelseprotokoll

2019-02-12 styrelseprotokoll

2019-03-09 årsmötesprotokoll

2019-03-09 Verksamhetsberättelse

2019-03-13 konstituernade protokoll

2019-03-13 styrelseprotokoll

2019-04-08 styreleprotokoll

2019-05-14 styrelseprotokoll

2019-06-11 styrelseprotokoll

SHK Styrelsemöte 20190910l

Lk Södertälje Styrelseprotokoll 2019-10-08

Lk-Södertälje-Protokoll 2019-11-11

Lk-Södertälje-Protokoll 2019-12-09

2018

2018-01-16 Styrelseprotokoll

2018-02-14 Styrelseprotokoll

2018-03-03 Årsmötesprotokoll

2018-03-21 Konstituerande

2018-04-10 Styrelseprotokoll

2018-05-08 Styrelseprotokoll

2018-06-11 Styrelseprotokoll

2018-09-10 Styrelseprotokoll

2018-11-13 Styrelseprotokoll

2018-12-12 Styrelseprotokoll

2017

2017-01-10 Styrelseprotokoll

2017-02-07 Styrelseprotokoll

2017-03-11 kostituerandeprotokoll

2017-03-21 Konstituerande protokoll

2017-04-10 Styrelseprotokoll

2017-04-11 Styrelseprotokoll

2017-05-08 Styrelseprotokoll

2017-06-11 Styrelseprotokoll

2017-08-13 Styrelseprotokoll

2017-09-10 Styrelseprotokoll

2017-11-13 Styrelseprotokoll

2017-12-10 Styrelseprotokoll

 

2016

2016-01-19 Styrelseprotokoll

2016-02-18 Styrelseprotokoll

2016-02-27 Konstituerande protokoll

2016-02-27 Årsmötesprotokoll

2016-03-08 Styrelseprotokoll

2016-04-11 Styrelseprotokoll

2016-05-10 Styrelseprotokoll

2016-06-14 Styrelseprotokoll

2016-08-23 Styrelseprotokoll

2016-09-13 Balans och styrelseprotokoll

2016-10-11 Styreleprotokoll

2016-11-08 Styrelseprotokoll

2016-12-13 Styrelseprotokoll

2015

2015-01-20 Styrelseprotokoll

2015-02-15 Konstituerande protokoll

2015-02-15 Årsmötesprotokoll

2015-03-12 Styrelsemöte

2015-04-21 Styrelseprotokoll

2015-05-18 Styrelseprotokoll

2015-08-03 Extramötesprotokoll

2015-08-17 Styrelseprotokoll

2015-09-15 Styrelseprotokoll

2015-10-31 Styrelseprotokoll

2015-06-15 Styrelseprotokoll

2014

2014-01-14 Styrelseprotokoll

2014-02-10 Styrelseprotokoll

2014-02-16 Konstituerande protokoll

2014-02-16 Årsmötesprotokoll

2014-03-10 Styrelseprotokoll

2014-04-08 Extra styrelseprotokoll

2014-04-08 styrelseprotokoll

2014-04-22 Styrelseprotokoll

2014-06-03 Styrelseprotokoll

2014-06-24 Styrelseprotokoll

2014-09-09 Styrelseprotokoll

2014-10-07 Styrelseprotokoll

2014-11-06 Styrelseprotokoll

2014-12-21 Styrelseprotokoll

2013

2013-02-17 Öppet styrelse möte portokoll

2013-02-26 Styrelseprotokoll

2013-03-12 Styrelseprotokoll

2013-04-18 Styrelseprotokoll

2013-05-23 Styrelseprotokoll

2013-06-26 Styrelseprotokoll

2013-08-14 Styrelseprotokoll

2013-09-24 Styrelseprotokoll

2013-10-24 Styrelseprotokoll

2013-12-04 Styrelseprotokoll

2013-12-11 Styrelseprotokoll