Nosarbete och specialsök

Nu går det att anmäla sig dessa två arrangemang:

Specialsök LK Södertälje

2 okt bronsklass

13 okt järnklass

16 okt bronsklass

Nosarbete LK Södertälje

4 okt startklass

4 okt järnklass

15 okt bronsklass

22 okt silverklass

Anmälan görs här: Anmälan Nosprov – Svenska Hundklubbens Riksorganisation