Provtillfällen

Här kommer några datum för prov i Specialsök och Nosprov!
Prov i Specialsök
Start och järnklass, tisdag 14 nov fr 17.00
Bronsklass, lördag 25 nov fr 13.00
Nosprov
Arrangeras den 5 november, Bronsklass  från 11.00-14.00. Den 17 november, Silverklass hela eftermiddagen .
Nosarbetsprov, guldklass, 14 dec kl 12.00-16.00.
Anmälan till kicki.samuelsson@gmail.com