Välkommen till årsmöte!

Den 4 mars med början kl 13.00 håller SHK Södertälje årsmöte i Bastmora. Mötet börjar med att utmärkelser för prestationer under 2022 delas ut. Årsmötet börjar sedan kl 14.00.

Välkomna!

Handlingar:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Ekonomirapport 2022
Balansräkning dec 2022
Resultaträkning jan-dec 2022
Revisionsberättelse verksamhetsår 2022
Mål_Handlingsplan 2022
Budget 2023 Helår v1
Budget 2023 Helår
Valberedningens förslag