Styrelsen SHK Södertälje 2022

På årsmötet den 5 mars utsågs följande medlemmar till styrelse under 2022:

Kicki Samuelsson, ordförande. Miriam Huttunen, vice ordförande. Birgitta Olofsson, kassör. Annica Ahlberg-Valdna, Camilla Lindholm, Thomas Wideberg och Jan-Lennart Andersson, ledamöter. Kari Ljung och Roland Lönnebro, suppleanter.

Hanna Therbén, revisor, Joakim Brunnström, revisorsuppleant. Till valberedningen utsågs Yvonne Jagersten (sammankallande), Per Sydegård och Annica Sandström.