Handlingar till årsmötet

Som tidigare meddelats är årsmötet för SHK Södertälje den 5 mars i klubbstugan i Bastmora. Mötet börjar kl 13.00 med utdelning av utmärkelser för prestationer under 2021. Årsmötet börjar därefter kl 14.00 och alla medlemmar hälsas välkomna. Det konstituerande mötet för den nya styrelsen är den 6 mars kl 18.00.

Alla handlingar som avhandlas på mötet bifogas här.

Välkomna hälsar styrelsen SHK Södertälje som även bjuder på förtäring!

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
2021-12 Ekonomirapport SHK S-e pdf
Balansrapport 2021-12-31
Budget 2022 ÅM
BUP12 DEC 2021 ÅM
Valberedningens förslag