Uppmärksammat nosarbete

Webbtidningen Hundetablissemanget har gjort ett reportage om Nosarbetsproven som nu har startat på Svenska Hundklubben, med provplats i Bastmora. Under fjolåret var det ett projekt som nu utvecklats och integrerats i klubbens övriga provprogram. Proven kan genomföras i fem olika klasser. Reportern Sara Flodin var en av dem som i helgen prövade sin och sin hunds förmåga. Läs reportaget här:

www.hundetablissemanget.se/ej-prenumerant/nosarbetsprovet-ar-igang