SHK – Från ord till handling

Vår ambition är att utveckla verksamheten till en stabil rikstäckande förening med en klubbgemenskap genom att bibehålla och fortsätta skapa en kultur med hundens hälsa och välbefinnande i centrum.

Vi tror att genom ideellt arbete präglas vår organisation av hundmänniskor som med en kreativ och positiv SHK-anda vill förbättra och utveckla aktiviteter för alla hundar och hundägare.

Våra avelsprogram har prioriterad inriktning på hälsa och funktion.

Våra kurser bygger på god kommunikation mellan hund och förare med positiv förstärkning i fokus.

Vi bygger vår verksamhet med personer som vill hundens bästa.

SHK – Med Hunden i Centrum