Vaccinerade hundar

Vi vill alla vara friska och pigga och självklart gäller det även våra hundar. Därför hänvisar SHK Södertälje till Centralklubbens policy om vaccinationer. Där står bland annat att hund som är över ett år ska vara vaccinerad inom de senaste de tre åren med en vaccinationsdos för smittsam leversjukdom, parvo och valpsjuka.

Om vi alla hjälps åt att se till att våra hundar är vaccinerade innan de träffar, tävlar eller tränar i och omkring klubbområdet i Bastmora, då undviker vi smitta och onödigt lidande.

Hälsningar
Styrelsen i SHK Södertälje