Två kurser söker deltagare

SHK:s kurser Sök grund och Tävlingslydnad fortsättning söker fler deltagare!

Sök grund efterlyser deltagare som vill lära sig mer om att hunden letar reda på gömda människor i skogen. Det är en spännande och rolig aktivitet som stärker bandet mellan förare/ägare och hunden. Kursen börjar den 19 april.

Tävlingslydnad fortsättning söker deltagare som vill jobba med sin hund en nivå över grundkursen. I första hand jobbar man med lös hund och ökar svårighetsgraderna från grunderna i sitt, ligg och fot. Kursen börjar den 16 april.

Kurserna och anmälan hittar du på: https://svenskahundklubben.se/sodertalje/kurser/

Välkommen!