Angående covid-19

Folkhälsomyndigheten skriver: Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att till exempel ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor.

Detta föranleder SHK i Södertälje att rekommendera att hundkursgrupperna inte träffas i klubbstugan för info, fika etc utan bara har sina aktiviteter utomhus. Toalettbesök är ok och god handhygien är ett måste!

Spårträffarna på onsdagar borde kunna fortsätta.

Alla rekommendationer kan snabbt förändras så följ myndigheternas råd och anvisningar, bland annat genom webben: folkhalsomyndigheten.se