Välj hur du vill delta! Corona!

SHK i Södertälje har beslutat med anledning av det allvarliga läget och den stora spridningen av Corona-viruset att:

  • Alla som anmält sig till kurser får själva avgöra om de vill fullfölja eller om de vill få kursavgiften återbetald.
  • Alla kan även avvakta och följa informationen på lokalklubbens sociala kanaler om utvecklingen och om/när kurstillfällena senareläggs eller körs som planeras under våren.
  • Läsa mer om rekommendationer på folkhalsomyndigeten.se/smittskydd