Årsmöte Söndagen 1 mars 2020 SHK Södertälje

Årsmötesdagen delas in i två delar.

Del ett:

Klubbens utmärkelser för prestationer i verksamheten 2019 delas ut kl. 13.00.

Styrelsen kontaktar de som kommer att få pris.

 

Del två:

Lokalklubbens årsmötesförhandlingar 1 mars börjar kl. 14.00 i klubbhuset, Bastmora.

Medlemmar äger rätt att ge förslag på ärenden, som ska behandlas på årsmötet.

Förslag skickas senast tre veckor innan årsmötets genomförande till ordföranden tealfons@gmail.com

 

Välkomna att delta i båda aktiviteterna.

 

Handlingar till årsmötet kommer senare att läggas ut på vår nya hemsida.

https://svenskahundklubben.se/sodertalje/

 

Välkomna hälsar styrelsen