Utställningskommitten har bokat Bastmora 6-9 mars för utbildning.

Utställningskommitten har bokat Bastmora 6-9 mars för utbildning.