Birgitta Olofsson

Jag gick med i SHK Södertälje när min hund var ett år. Jag ville gå en kurs i vardagslydnad och valet föll på SHK Södertälje helt enkelt för att klubben låg närmast där vi bor. Har sen blivit ”fast” i denna klubb. Orsakerna till det är flera, men framför allt kände jag en gemenskap och positiv attityd inom klubben som jag tyckte om. Dessutom finns här mycket kompetenta hundinstruktörer, såväl inom klubben som de externa instruktörer som har kurser här.

Vi har en blandras, labradoodle som är en glad och yster hund och som tycker om alla aktiviteter som vi hittills har provat på inom klubben. Vi fokuserar nu på personspår och lydnad där vi tränar och däremellan avlägger prov eller tävlar.

Brukar hjälpa till i köket/cafeterian under utställningar och tävlingar.
Mejl till kassör