Lena Lundin

Lena Lundin Vilt Spårarna, är kursledare, spårläggare och viltspårsdomare och började sin viltspårskarriär för 10 år sedan. Hon har gått som apportör samt i eftersök i 10 år. Sedan december 2018 är Lena viltspårsdomare via Svenska Älghundsklubben Östra. Hon var med och startade viltspåret i Apollogruppen 2013. Apollogruppen blev Sveriges största viltspårsklubb. Lena har hjälpt cirka 300 ekipage till svenskt viltspårschampionat.  Lena förde fram sin jaktlabrador Merlin till ett Nordiskt championat i viltspår 2017.