Kicki Samuelsson

Jag heter Kicki Samuelsson och har två tikar, blandraser. Vi tränar spår, sök, föremålsök, nosarbete och specialsök och kör även proven i dessa på Svenska Hundklubben.

Jag har en hel del uppdrag i Svenska Hundklubben men så är det ju i en ideell verksamhet.

Domare, instruktör och tävlingsledare. Ordförande i LK Södertälje, sekreterare i centralstyrelsen och ordförande i arbetsprovkommittén.


E-post