Hej besökare!

SHK-Södertälje, håller på att skaffa sig en ny hemsida, som efter dess färdigställande, och vår funktionärers godkännande, kommer att ersätta dagens hemsida. Denna hemsida, kommer att vara en undersida till centralklubbens nya hemsida, och de kommer att komplettera varandra. Senast en vecka innan denna hemsida tar över, kommer information att finnas på den gamla, samt på vår facebook sida.

Webmaster.