Nosarbete 2, fortsättning Fulltecknad

Kursen fortsätter med doften eukalyptus med ökad svårighetsgrad i gömmor inomhus- och utomhus. Kursen löper över fyra tillfällen under två timmar. Instruktörer: Yvonne Jagersten och Eva Sulalampi. Tid onsdagar kl 18.00-20.00 den 18, 25 mars … Läs mer

NOSARBETE 1, nybörjare Fulltecknad

Nosarbete, nybörjare Grundläggande kunskap i Nosarbete är att känna igen doften eukalyptus, alltså att markera doften, såväl inomhus (vinter) som utomhus. Kursen löper över fyra tillfällen under två timmar. Kursavgift: Instruktörer: Yvonne Jagersten och Eva … Läs mer