Om Oss

VÄLKOMMEN HUNDÄGARE TILL SVENSKA HUNDKLUBBEN I SÖDERTÄLJE!

Klubbens anda genomsyras av en vänlig attityd där eldsjälar sprider glädje och engagemang, ser och uppmärksammar individens behov och problem. Vi jobbar aktivt för att förstärka SHK-andan, både inom organisationen och med externa aktörer.

Vi erbjuder kurser, utbildningar, tävlingar och prov samt utställningstillfällen för ägare av alla sorters hundar. Klubbens moderna hundfilosofi genomsyrar all verksamhet och den samlade kompetensen finns tillgänglig på ett rikstäckande plan genom lokalklubbar och träningsmöjligheter inomhus och utomhus.

Vi arbetar med lydnad och följsamhet och samarbete mellan hund och förare. Vår hundfilosofi utgår från hundens välmående. Den baseras på tre grundläggande roller: trygghetsrollen, samarbetsrollen och bestämmanderollen. Vi har hämtat den från Kenth Svartbergs modell som utgår från dessa tre roller.

Trygghetsrollen
Det är basen i relationen mellan hunden och ägaren/föraren. Den präglas av vänskap, trygghet och en vänlig inställning. Vi fokuserar på att lära oss att tolka och förstå hundens signaler och språk.

Samarbetsrollen
Vi arbetar med positiv förstärkning. Att belöna samarbetet genom röst, godis, leksaker och ditt eget kroppsspråk.

Bestämmanderollen
Används i huvudsak som ett sätt att förhindra hundens oönskade beteenden. Kroppsspråk och röst är ofta de bästa verktygen att kommunicera bestämmanderollen. Det är viktigt att observera hundens beteende och genast uppmuntra och släppa bestämmanderollen när hunden bryter sitt oönskade beteende.

Vi finns vid Enhörnaleden, strax intill Bastmora friluftsområde. Här har vi vårt klubbhus och vårt stora övningsområde.

Svenska Hundklubben Södertälje sätter hunden i centrum, precis som vår huvudklubb Svenska Hundklubben. Allt arbete sker på ideell basis.
  • Gå en hundkurs hos oss eller gör ett hundtest, ett prov i personspår eller personsök!
  • Vi arrangerar också lydnadstävlingar och utställningar!
Som medlem hos oss är du alltid välkommen att träna på vårt fina område i Bastmora, Södertälje. – Kontakta din instruktör för kod: Vi har kodlås på grindarna för att inte obehöriga ska få tillträde till området. Vi finns vid Enhörnaleden, strax intill Bastmora fritidsområde. Här har vi vårt fina klubbhus och vårt stora övningsområde. Välkommen till Svenska Hundklubben Södertälje! Bakgrund Södertäljeavdelningen grundades 1956 med inriktning mot exteriörutställningar, men på 60-talet tar även dressyrverksamheten fart.
  • 1969 får vi vår första klubbstuga – Fågelsången i Pershagen (nuvarande Södertälje Syd).
  • På 70-talet utvecklas avdelningen och medlemsantalet ökar snabbt från ca 25 till betydligt över 100. Under några år finns en filial i Gnesta.
  • På 80-talet utvecklas avdelningen ytterligare och blir landets största lokalavdelning med över 400 medlemmar.
  • 1984 byter Svenska Sällskapshundklubben namn till Svenska Hundklubben.
  • 1988 flyttar vi till vår nya stuga i Bastmora.
  • På 90-talet ökar utbildningsverksamheten kraftigt, då förutom lydnadsdressyren även agilityverksamheten och spårverksamheten skjuter fart.