Styrelsen

Ordförande : Tommy Holmertz
Vice Ordförande: Susanne Larsson
Kassör : Inga-Lena Pettersson Örn
Inga inlägg hittades.

övriga Ledamöter

Marianne Rydenfors Yvonne Adolfsson Tomas By Samt en plats vakant

Suppleanter

Valberedning

Ammi Olsen och Mats Gustavsson

Revisorer

Ulrica Dagson