I Nosarbete (Nose Work) får hunden använda sitt bästa sinne, luktsinnet. Här söker hund och förare efter specifika dofter i olika miljöer.

I personsök lär sig hunden leta reda på människor (figuranter), som är gömda i skogen. När figuranten är funnen springer hunden tillbaka till föraren och meddelar (genom s.k. rullmarkering) att figuranten är funnen. Tillsammans går sedan förare och hund ut och hämtar figuranten. SHK har en egen provform i personsök.

I personspår lär vi hunden följa spår som lagts av en människa. I spåret finns föremål som hunden markerar på olika sätt. Spårarbete kan göras som ren aktivering eller som prov. Svenska Hundklubben har egen provform i personspår.

Viltspår är prov-/tävlingsformen av det tillämpade spårarbetet ”eftersök”. I viltspår får hunden lära sig att följa ett spår av rådjur, hjort, vildsvin eller älg. Du drar en klöv efter dig i spåret och på vissa ställen droppas blod. Viltspårpov kan avläggas i andra organisationer, för de som vill satsa litet extra.