Om Oss

VÄLKOMMEN HUNDÄGARE TILL SVENSKA HUNDKLUBBEN I ÖSTERVÅLA!

Klubbens anda genomsyras av en vänlig attityd där eldsjälar sprider glädje och engagemang, ser och uppmärksammar individens behov och problem. Vi jobbar aktivt för att förstärka SHK-andan, både inom organisationen och med externa aktörer.

Vi erbjuder kurser, utbildningar, tävlingar och prov samt utställningstillfällen för ägare av alla sorters hundar. Klubbens moderna hundfilosofi genomsyrar all verksamhet och den samlade kompetensen finns tillgänglig på ett rikstäckande plan genom lokalklubbar och träningsmöjligheter inomhus och utomhus.

Vi arbetar med lydnad och följsamhet och samarbete mellan hund och förare. Vår hundfilosofi utgår från hundens välmående. Den baseras på tre grundläggande roller: trygghetsrollen, samarbetsrollen och bestämmanderollen. Vi har hämtat den från Kenth Svartbergs modell som utgår från dessa tre roller.

Trygghetsrollen
Det är basen i relationen mellan hunden och ägaren/föraren. Den präglas av vänskap, trygghet och en vänlig inställning. Vi fokuserar på att lära oss att tolka och förstå hundens signaler och språk.

Samarbetsrollen
Vi arbetar med positiv förstärkning. Att belöna samarbetet genom röst, godis, leksaker och ditt eget kroppsspråk.

Bestämmanderollen
Används i huvudsak som ett sätt att förhindra hundens oönskade beteenden. Kroppsspråk och röst är ofta de bästa verktygen att kommunicera bestämmanderollen. Det är viktigt att observera hundens beteende och genast uppmuntra och släppa bestämmanderollen när hunden bryter sitt oönskade beteende.

Vi finns under sommartid på Skogsvallen och under vintertid i stor ridhall cirka tre km i riktning mot Månkarbo.

Svenska Hundklubben Östervåla sätter hunden i centrum, precis som vår huvudklubb Svenska Hundklubben.
Allt arbete sker på ideell basis.

  • Gå en hundkurs hos oss eller gör ett hundtest, ett prov i personspår eller personsök!
  • Vi arrangerar också lydnadstävlingar och utställningar!

Som medlem hos oss är du alltid välkommen att träna på våra fina områden.
– Kontakta din instruktör för kod: Vi har kodlås på grindarna för att inte obehöriga ska få tillträde till området.
Välkommen till Svenska Hundklubben Östervåla!