I Nosarbete (Nose Work) får hunden använda sitt bästa sinne, luktsinnet. Här söker hund och förare efter specifika dofter i olika miljöer. I personsök lär sig hunden leta reda på människor (figuranter), som är gömda … Läs mer

Lydnadsträning (eller följsamhetsträning, som vi hellre vill kalla det) kan bedrivas på olika sätt. I allmänlydnad lär sig hunden ett fåtal moment, som ska fungera även om det finns mycket störningar. I tävlingslydnad lär sig … Läs mer

Vi lär hunden följa spår som lagts av en människa. I spåret finns föremål som hunden markerar på olika sätt. Spårarbete kan göras som ren aktivering eller som prov. Svenska Hundklubben har egen provform i … Läs mer