Lydnadsträning (eller följsamhetsträning, som vi hellre vill kalla det) kan bedrivas på olika sätt. I allmänlydnad lär sig hunden ett fåtal moment, som ska fungera även om det finns mycket störningar. I tävlingslydnad lär sig hunden att genomföra många olika moment med precision, men med ganska få störningar. I rallylydnad lärs sig hunden också många moment, men här har föraren större frihet än i tävlingslydnad att hjälpa sin hund att förstå, vad den ska göra.