Valberedning

Svenska hundklubbens riksorganisations valberedning ansvarar för att lägga fram till årsstämman ett samlat förslag till centralstyrelse, revisorer & valberedning. Valberedningen består av 3 av stämman valda medlemmar varav 1 sammankallande

Valberedningen har även till uppgift att under året granska styrelsemedlemmarnas insatser för att kunna framlägga till årsstämman ett välbalanserat, strukturerat och abretskapabelt förslag för delegaterna.

Tommy Holmertz – Sammankallande
Jan-Eric Englund
Jan-Lennart Andersson

Translate »