Årsmöte 2022

OBS ! OBS ! OBS !

Datum: 13 februari
Tid: 11:30

Plats: klubbstugan

Information och dokument inför årsmötet 2022:

Klubben kommer bjuda på fika.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 8 (åtta) veckor innan årsmötet.

Din medlemsavgift måste vara betald 30 dagar innan årsmötet för rösträtt.

 

Årets Val

Val av sker i år enligt § 13 på dagordningen:

a) föreningens ordförande alt vice ordförande och kassör för en tid av 2 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

Ytterligare poster kan bli lediga om någon med mandatperiod till 2023 väljer att avgå i förtid. Medlemmarna kan även föreslå andra kandidater till alla poster på årsmötesdagen.
Valberedningen tillsätts av årsmötet.

Från valberedningen:

”Det är dags att kandidera och nominera till förtroendeposterna inom SHK Eskilstuna- Torshälla Lokalklubbs styrelse 2022.

Valberedningen i Svenska Hundklubben Eskilstuna-Torshälla tar nu emot förslag till lokalklubbens styrelse som ska tillsättas vid lokalklubbens kommande årsmöte den 13/2- 2022.

Från och med nu Knns möjligheten för lokalklubbens medlemmar att antingen själva kandidera till förtroendeposterna – eller nominera annan medlem inom lokalklubben som man anser vara rätt person för uppgiften. Vi söker medlemmar som vill och har möjlighet att engagera sig i de olika förtroendeposterna inom SHK Eskilstuna-Torshällas Lokalavdelning och som värnar om föreningen och dess medlemmar i stort. Skriv en kort motivation varför ni anser att personen är intressant för uppgiften. Senast den 2/1 – 2022 vill vi ha nomineringarna.

Valberedningen SHK Eskilstuna-Torshälla Lokalklubb

Mats & Ammi

Maila valberedningen